Arkistonmuodostaja: Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK - Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund TOC ry    

Arkistonmuodostajan tiedot
Arkistonmuodostaja: Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK - Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund TOC ry [?]
Muu nimi:
Henkisen Työn Keskusliitto - Centralförbundet för Intellektuellt Arbete (1944-1956) 
Confederation of Salaried Employees in Finland TVK 
Finnischer Angestellten- und Beamtengewerkschaftsbund TVK 
Confédération des employés salariés en Finlande TVK 
[?]
Keskusjärjestö: [?]
AMS-luokka: 901 [?]
Kuvaus:

Henkisen Työn Keskusliitto perustettiin toukokuussa 1944 jatkamaan Henkisen Työn Yhtymän toimintaa. Perustajajärjestöjä oli 15 ja niissä oli yhteensä noin 15000 jäsentä. Vuonna 1956 liitto muutti nimensä Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitoksi (TVK). 1950-luvun puolivälistä lähtien TVK:n jäsenmäärä kasvoi nopeasti: 100.000 jäsenen raja ylittyi vuonna 1956, 200.000 jäsenen raja vuonna 1970, ja vuoteen 1991 mennessä järjestön kokonaisjäsenmäärä oli noussut jo lähes 400.000:een. TVK:n jäsenjärjestöt edustivat sekä julkisen että yksityisen sektorin toimihenkilöitä ja virkamiehiä. Julkisen alan jäsenjärjestöistä suurimpia olivat Virkamiesliitto, Kunnallisvirkamiesliitto, Suomen Sairaanhoitajaliitto (vuodesta 1982 Tehy) ja Suomen Opettajain Liitto (TVK:n jäsen vuoteen 1975), yksityisellä sektorilla taas Suomen Liikeväen Liitto, Suomen Teollisuustoimihenkilöiden liitto ja Pankkitoimihenkilöliitto. Joulukuussa 1969 perustettiin TVK:n Virkamiesjärjestöt TVK-V ry huolehtimaan TVK:n julkisen sektorin neuvottelu- ja sopimustoiminnasta. TVK:n puheenjohtajina toimivat Niilo A. Mannio (1944-1947), Esko Kangas (1947-1948), G. Floman (vt. pj, 1948-1949), Konsti Järnefelt (1949-1957), Pentti Kalaja (1957-1964), Viljo Suvanto (1964-1969), Oso Laakso (1969-1981), Matti Kinnunen (1981-1992) ja Riitta Prusti (1992). Keskusliiton toimitilat sijaitsivat aluksi vuokrahuoneistoissa Katajanokankatu 3:ssa, Vuorikatu 20:ssä ja Tavaststjernankatu 9:ssä, kunnes heinäkuussa 1956 liiton toimisto muutti Hietalahdenkatu 8:sta ostettuun toimistohuoneistoon. Vuonna 1967 valmistui Töölöntullinkatu 8:aan rakennettu TVK-talo, joka keskusliiton lisäksi tarjosi toimitilat useille sen piiriin kuuluneille järjestöille. Itä-Pasilaan liitto muutti Asemamiehenkatu 4:n TVK-talon valmistuttua vuonna 1977. TVK:n toiminta päättyi konkurssiin syyskuussa 1992.

[?]
Ajallinen kattavuus: 1944 - 1993 [?]
Alueellinen kattavuus: Helsinki [?]
Luokitus: [?]
Laajuus: 44 , 80 [?]
Järjestämistaso: Järjestetty [?]
Ladataan... Odota...
Ryhmät