»  » 

Otanmäki OY     « Takaisin

[+]

Perustiedot

Nimeke: Otanmäki OY [?]
Sarjan tunnus: HB [?]
Identifiointitunnus: 4-YAM100202-V-1-143082875808800 [?]
Muu tunnus: [?]
Vaihtoehtoinen nimeke: [?]
Tekijänoikeudet: Tiedossa [?]
Lisätietoja tekijänoikeuksista:

[?]

Kuvailutiedot

Aihe: työ kaivosteollisuus [?]
Kuvaus:

Tilaaja: Otanmäki OY Ohjaaja: Tauno A. Laitinen Käsikirjoitus: Tauno A. Laitinen Kuvaaja: Sulo Tammilehto Äänittäjä: Evan Englund Leikkaaja: Heimo Palander Musiikki: Ahti Sonninen Selostaja: Matti Aulos Esiintyjät: Ilmari Harki. Lisätiedot: lyhennetty versio Kansan Elokuvan filmistä "Otanmäki" (5562/29.3.1955), joka kuvattiin 1951 - 1954. Lähteet: SEA, FF 1956-63: 1762, katselu SEA:ssa 1990 ja TA:ssa 1991, Kuka kukin on 1954, TK:n toimintakertomus 1958 (TA).

[?]
Kontrolloidut asiasanat:
Asiasana
[?]
Luokitus: [?]
Tiivistelmä:

[?]
Sisällysluettelo:

Alkutekstit, alla kuvaa malmirikasteesta rumpusuodattimella; johdantoteksti; Suomen kartta, joka osoittaa Otanmäen sijainnin Kajaanin lähellä; Kainuun maisemaa; kaksi raivaustöissä olevaa miestä punnitsee käsissään tavallista raskaampia kiviä (Otanmäen rautamalmilöydös tehtiin vuonna 1937); geologiryhmä varusteineen metsässä, ryhmä hajaantuu etsimään emäkalliota, yksi mies katsoo magnetometriään; magnetometrin heiluva viisari; geologi potkii sammalta paljastaen mustan emäkallion, mies kutsuu ryhmän takaisin; geologit tutkivat kalliota; koeporaukset käynnissä; geologi tutkii kairattuja näytekappaleita; mies suorittaa kairausta paineporalla; panostaja asettaa räjähdyspanoksen porattuun reikään; panostaja poistuu paikalta, panos räjäytetään; puisia kaivosrakennuksia; miehet kaatavat rautamalmia leukamurskaajaan rouhittavaksi; leukamurskaajan voimapyörät; hihna kuljettaa murskattua malmia murskaajasta kuulamyllyyn; koerikastamon kuulamylly; magneettinen erottaja; lietteen vaahdotus, kemisti mittalasin kanssa; kemisti tarkkailee vaahtoavaa rautalietettä; mies kaataa lieteveden kauhasta sankoon, rauta-aines jää kauhan pohjalle; tutkimushenkilöiden asuinalue, missä sijaitsevat myös huoltorakennukset; Otanmäen kaivostoimintaa käsitteleviä lehtiuutisia; toimikunta kokoontuu (mukana mm. toimitusjohtaja Ilmari Harki) pienoismallin edessä; arkkitehtoninen pienoismalli Otanmäen kaivosalueesta; varsinaisen teollisuusalueen perustuksien kaivamista; uutta asuinaluetta rakennetaan; rakennustyömaa: kerrostalon runko alkaa hahmottua, kattorakenteiden tekoa; vesijohto- ja viemärityömaa; kuorma-autoja rospuuttoisella tiellä, teiden kunnostamista, kuorma-autot kuljettavat hiekkalasteja; uudisrakennusten perustusten tekoa: kiviä siirretään kauhakuormaajalla kuorma-auton lavalle; yleiskuva kaivostuvan, voimakeskuksen ja murskaamon rakennustyömaasta, taustalla tilapäiset puiset kaivosrakennukset, panorointi ruokalan, keskusvaraston ja korjauspajan käsittävään yksinäisenä seisovaan rakennukseen; korjauspajan työsali, miehet huoltavat ja korjaavat erilaisia koneita; miehet aterioivat uudessa ruokalassa; emännät annostelevat ruokaa lautasille; Malmi-, Mylly- ja Kenno-nimiset kerrostalot, lapset leikkivät pihalla; teollisuusalueelle kohoava kaivostorni; rakennettavien kerrostalojen työmaa, puiset rakennustelineet kohoavat korkeuksiin; valmiit seitsemänkerroksiset asuintalot Tiaani, Lyhty ja Nousu; valmis kaivostorni talvisessa maisemassa; kaivosmiehiä matkalla hissikoriin; nostokoneen käyttäjä pyöräyttää ympäri pienen tiimalasin (turvallisuustoimenpide); vasta hiekan valuttua tiimalasin yläosasta mies käynnistää hissikoneen; hissi laskeutuu alas; animaatio "kaivoslabyrintin" synnystä; kaivosmiehiä nousemassa kuljetusperästä louhokseen; kaivosmiehet louhivat malmia; kolme kaivosmiestä käytävän perän sakeassa ilmassa; louhittua malmia lastataan kuljetusvaunuun kauhakoneella; animaatioesitys malmijunan kulusta lastauspaikalta kaatokuilulle; malmijuna ja kaivosmiehet saapuvat kaatokuilulle; malmi tyhjennetään kaatokuiluun (esitetään myös animaationa); malmi valuu murskaimeen; rautakettingit; mies nousee portaita murskaimen päälle; murskattu malmi soljuu alasäiliöön ja siitä mittataskun kautta malminnostokappaan; malminnostokappa (malmin nosto esitetään myös animaationa); malminnostokappa saapuu kaivostorniin, missä se tyhjenee; murskaamon koneiden ohjauspöytä ja sen hoitaja; malmi valuu kourua pitkin kartiomurskaimeen; murskattua malmia hihnakuljettimilla matkalla täryseuloihin ja magneettierottimiin; erottelun jälkeen malmi kulkee hihnoilla rikastamoon; sepeli valuu hihnalta kouruun; tanko- ja kuulamyllyt jauhavat mursketta hienoksi puuteriksi; malmilietteen vaahdotusta; magneettinen separaattori (saadaan magnetiittia eli rautarikastetta); avara tehdassali täynnä vaahdotuskennoja (pyriitin eli rikkirikasteen erotus, ilmeniitin eli titaanirikasteen talteenotto); ilman sekoittaminen lietteeseen, liete vaahtoaa ja kuplii, vaahtokupliin tarttuneiden mineraalirakeiden kuoriminen talteen; yleiskuva kuorijoista; malmirikastetta rumpusuodattimella (vesi erotetaan rikasteesta); riittävästi kuivunut rikaste putoaa ohjaussuppilon kautta kuljetushihnalle; rikaste kuljetetaan hihnoilla varastoalueelle; rikastamon kemiallinen laboratorio: rikasteista otettujen näytteiden tutkimista ja laadunvalvontaa; laborantti punnitsee näytteen tarkkuusvaa'alla; rikastetta kuormataan kauhakuormaajalla malmivaunuihin; animaatioesitys otanmäen kaivoksen vuosituotannosta (magnetiittia, ilmeniittiä ja rikkiä); sepelikouru, animaatio sivutuotteena saatavan sepelin määrästä vuosittain; yleiskuva kaivoksen avarasta rikastevarastoalueesta; rikasteiden kuormaamista malminkuljetusvaunuihin kauhakuormaajalla; juna lähtee matkaan kohti oulun malmisatamaa; oulun malmisataman rikastevarastoaluetta; kauhakuormaaja syöttää rikastetta hihnalle, joka kuljettaa sen odottavaa laivaan; malmisataman kuljetuslaitteita; kuljetushihnan koneenhoitaja; rikaste kulkeutuu hihnaa pitkin malmilaivan ruumaan; malmilaiva irtautuu hitaasti rannasta; otanmäen kaivostorni; Otanmäki oy:n tunnus.

[?]
Kieli: [?]
Koti- tai synnyinkunta: Otanmäki, Oulu [?]
Rajavuodet: 1958 [?]
Kohdeyleisö: [?]
Lähde: [?]
Valmistumisen tila: [?]
Elinkaaren tila: [?]
Laji: Video [?]