Arkistonmuodostaja: Allotria Filmi    

Arkistonmuodostajan tiedot
Arkistonmuodostaja: Allotria Filmi [?]
Muu nimi:
Kansan Elokuva 
Hakulisen konserni 
[?]
Kuvaus:

Oikeudet tuotantoon: Työväenperinne ry. Kansan Elokuva r.y:n perustamisaloitteen teki Sosialidemokraattinen Työläisnuorisoliitto. Perustava kokous pidettiin Helsingin työväentalolla elokuussa 1945. Kansan Elokuvaa oli perustamassa joukko valtakunnallisia työväenjärjestöjä. Lisäksi tietyt elokuvateattereita omistavat rekisteröidyt työväenyhdistykset liittyivät perustamiskokouksessa. Perustetun yhdistyksen toiminnan suuntaviivoiksi määriteltiin työväen elokuvateattereiden ja kaikkien työväenjärjestöjen palvelu elokuvia vuokraamalla ja kaitafilmikoneita hankkimalla sekä oman filmituotannon aloittaminen. Elokuvien vuokraustoiminnan Kansan Elokuva aloitti jo syksyllä 1945. Vuonna 1946 saatiin Englannista hankittua 16 mm:n kaitafilmikoneita. Niiden avulla ulotettiin elokuvakiertueet paikkakunnille, joissa ei omaa teatteria ollut. Lisäksi yhdistys välitti työväenyhdistysten elokuvateattereille näiden tarvitsemia laitteita ja projektoreiden varaosia. Oman elokuvatuotannon Kansan Elokuva r.y. aloitti kevään 1946 aikana. Toukokuussa 1947 perustivat sosialidemokraattien johtamat järjestöt Kansan Elokuva Oy:n. Kansan Elokuva tuotti järjestöelokuvia, mainoksia, kulttuuriaiheisia filmejä ja sosiaalisia katsauksia. Näiden lisäksi tehtiin "Ajan kuvastin" -katsauksia. Kansan Elokuva tuotti kaikkiaan 14 lyhytelokuvaa ja 9 mainospalaa. Kansan Elokuva Oy osallistui työväenyhdistysten elokuvateattereiden perustamiseen ja elokuvakoneiden hankintaan niille. Kansan Elokuva Oy:n nimi muutettiin 1.10.1955 Allotria Filmi Oy:ksi. Allotria Filmi Oy:n teki konkurssin vuonna 1961. Samalla meni konkurssiin 13 ns. Hakulisen konsernin yhtiötä.

[?]
Rajavuodet: [?]
Alueellinen kattavuus: [?]
Säilytyspaikka: 334.3 [?]
Ladataan... Odota...
Sarjat