Arkistonmuodostaja: Sillanpää Miina    

Arkistonmuodostajan tiedot
Arkistonmuodostaja: Sillanpää Miina [?]
Muu nimi: [?]
Kuvaus:

Miina Sillanpää 1866-1952 Vilhelmiina Riktig, myöhemmin Miina Sillanpää, syntyi kesäkuun 4.päivänä 1866 Jokioisten Ojaisten kylässä torppari Juho Riktigin ja vaimonsa Leenan os. Roth yhdeksänlapsisen perheen seitsämäntenä lapsena. Suomessa elettiin nälkävuosia. Kaksitoistavuotiaana Miina lähti töihin Forssan puuvillatehtaaseen elämäneväinään kaksi lukukautta kiitettävästi läpikäytyä kiertokoulua. Terveys kärsi pitkistä työvuoroista ja lapselle erityisen raskaasta yötyöstä. Hänellä oli kuitenkin mahdollisuus käydä tehtaankoulua, mitä hän koko elämänsä arvosti. Kuusitoistavuotiaana Miina meni Jokioisten naulatehtaaseen, missä teki töitä kahdeksantoistavuotiaaksi saakka. Silloin hänelle tarjoutui mahdollisuus lähteä Porvooseen piikomaan WSOY:llä töissä olevan kielenkääntäjä Aatto Suppasen perheeseen. Lähtiessään kotoaan hän kirkkoherranvirastossa halusi paperiinsa nimen, jonka hän itsekin osaa lausua. Niinpä Vilhelmiina Riktigistä tuli isänsä torpan nimen mukaan meidän tuntemamme Miina Sillanpää. Miina Sillanpää oli ammatiltaan tehtaantyöläinen (1878-1884), palvelijatar ja talousapulainen (1884-1899), Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdistyksen Palvelijatarkodin ja paikanvälitystoimiston hoitaja (1900-1915), Osuusliike Elannon ruokalain ja kahvilain tarkastaja (1916-1932) sekä Sosialidemokraattisen Työläisnaisliiton sihteeri (1932-1936). Miina Sillanpää oli kansanedustaja. Hänet valittiin Suomen ensimmäiseen yksikamariseen eduskuntaan yhtenä yhdeksästätoista naisedustajasta ja aloitti kansanedustajan työnsä v.1907. Hän oli mukana seuraavilla valtiopäivillä: 1907-1910, 1914, 1917, 1919-32, 1936-47, yhteensä 38 vuotta. Eduskunnan ikäpuhemiehenä hän toimi kaksitoista kertaa. Väinö Tannerin hallituksessa Miina Sillanpää oli II sosiaaliministeri. Samalla hän oli siinä tehtävässään Suomen ensimmäinen naisministeri. Miina Sillanpää oli toimittaja. Palvelijatar -lehden vastaavana toimittajana hän oli vuosina 1905-06, Työläisnaisen päätoimittajana 1907-16 ja Toverittaren päätoimittajana 1922-43. Luottamustoimia Miina Sillanpäällä oli runsaasti. Hän toimi mm. Helsingin Palvelijataryhdistyksen (myöh. Taloustyöntekijäin Yhdistyksen) varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana 1900-1952. Helsingin kaupunginvaltuustossa 1919-1921, 1924-1926 ja 1933-1936 lastensuojelulautakunnan varapuheenjohtajana vuosina 1919-36 sekä kotitalouslautakunnan jäsenenä vuosina 1929-1939. Hyvösen lastenkodin johtokunnan puheenjohtajana 1926-1947, aina siihen asti, jolloin lastenkoti siirtyi Helsingin kaupungille. Miina Sillanpää ei ollut poliittinen teoreetikko, mutta käytännön työssä omalla tavallaan aktiivinen puolueen jäsen. Hän oli Sosialidemokraattisen puolueen puoluetoimikunnan jäsen 1918-1919 ja 1933-1940 sekä toimi Sos.dem.Naisliiton ja Sos.dem. työläisnaisliiton puheenjohtajana. Helsingin Ensi Kodin ja Ensikotien liiton puheenjohtajana hän oli vuosina 1936-1952. Osuusliike Elannon hallintoneuvoston jäsenenä 1905-1915 ja 1933 sekä hallintoneuvoston puheenjohtajana hän toimi vuonna 1945. Kulutusosuuskuntien Keskusliiton johtokunnan jäsenenä vuosina 1935-1947. Presidentin valitsijamiehenä Miina Sillanpää oli vuosina 1925 ja 1931. Hänelle myönnettiin talousneuvoksen arvo v.1939 ja Suomen Kulttuurirahaston suurpalkinto v.1951. Lähde: Miina Sillanpään Säätiön kotisivut 2006

[?]
Rajavuodet: 1906 - 1952 [?]
Alueellinen kattavuus: Helsinki [?]
Säilytyspaikka: 92 [?]
Ladataan... Odota...
Sarjat