Arkistonmuodostaja: Paasivuori Matti    

Arkistonmuodostajan tiedot
Arkistonmuodostaja: Paasivuori Matti [?]
Muu nimi: [?]
Kuvaus:

Ammattiyhdistysmies ja sosiaalipoliitikko Matti Paasivuoren (1866-1937) arkisto Matti Paasivuori oli yksi Suomen itsenäisyyden alun merkkihenkilöitä. Nimikkokatu Hakaniemessä muistuttaa hänen ansioistaan. Hän kohosi rengistä ja kirvesmiehestä senaattoriksi, kansanedustajaksi ja ministeriksi. Matti Paasivuori oli Tokoin senaatin jäsen ja ainoa syksyn 1917 vaaleissa valituista sos.dem. kansanedustajista, joka pääsi toukokuussa 1918 osallistumaan ns. tynkäeduskunnan työhön. Hän toimi kansanedustajana 1907 - 1936 ja ministerinä Tannerin hallituksessa 1926 - 1927. Matti Paasivuori oli työväensuojelulainsäädännön asiantuntija ja toimi eduskunnan työväenasiainvaliokunnassa 1907-1936. Suomalaisen työsuojelulainsäädännön kehitys ja vaikea alku on löydettävissä hänen arkistoaineistostaan. Hän puursi 8-tuntisen työaikalainsäädännön ja työsuojelun saamiseksi kaikille aloille useiden vuosikymmenien ajan. Hän kirjoitti 1920-luvulla SDP:n sosiaalipoliittisen ohjelman. Paasivuori oli suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen perustajia ja Suomen ammattijärjestön puheenjohtaja useaan otteeseen, mm. 1919-1920, 1926-1929. Hän oli SDP:n puheenjohtaja 1909 - 1917 ja uudelleen 1926-1929. Näin ollen muodollisesti hän oli aikanaan Suomen vaikutusvaltaisimpia poliitikkoja. Matti Paasivuoren arkisto käsittää 25 kansiota. Se koostuu pääasiassa ammatillista liikettä, eduskuntatyötä ja nimenomaan työ- ja sosiaalilainsäädäntöä käsittelevästä aineistosta. Arkisto sisältää myös muutamia päiväkirjoja, kirjeenvaihtoa, puheita, käsikirjotuksia ja luentoja työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen historiasta. Matti Paasivuoren ja Yhdysvalloissa asuneen Oskari Tokoin perheet kävivät keskenään kirjeenvaihtoa yli 60 vuoden ajan. Matti Paasivuori oli kirjeenvaihdossa vuosina 1920-1937 Oskari Tokoin kanssa (yli 40 kirjettä ja korttia) ja sen jälkeen Arvo Paasivuori jatkoi kirjeenvaihtoa Oskarin ja hänen lastensa kanssa aina 1980-luvulle asti. Matti ja Arvo Paasivuoren kirjeenvaihto Tokoin kanssa on sijoitettu Arvo Paasivuoren arkiston yhteyteen.

[?]
Rajavuodet: [?]
Alueellinen kattavuus: Helsinki [?]
Säilytyspaikka: 92 [?]
Ladataan... Odota...
Sarjat